Výskyt koronaviru - vyjádření CK Go2 (akt. 11.3.2020)

S ohledem na současnou situaci výskytu koronaviru COVID-19 Vám zasíláme aktuální stanovisko naší CK.

V současné chvíli celou situaci monitorujeme a také se řídíme případným opatřením, které vydá Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zdravotnictví.

V tuto chvíli není zákaz ze strany Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva zdravotnictví cestovat do destinací, kam CK Go2 nabízí zájezdy.

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizované opatření pro české občany v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru. Více informací najdete zde.

Další informace o vývoji situace naleznete také na stránkách Světové zdravotnické organizace www.who.int a https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD.

Případné zrušení již zakoupených zájezdů podléhá standardním stornovacím podmínkám cestovní kanceláře uvedeným ve Všeobecných cestovních podmínkách CK a nevztahuje se na něj pojištění storna zájezdu. Pojištění storna zájezdu by se na zrušení zájezdu vztahovalo pouze v případě, kdy by Ministerstvo zahraničí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách informaci, že do dané destinace nedoporučuje cestovat. Dojde-li v jakékoliv destinaci ke změně situace v důsledku koronaviru COVID-19, budeme své klienty neprodleně informovat.

CK GO2